دستاوردهای انقلاب

دکتر محمد عین القضات

سخنی با شما

يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران، ‌ ايجاد شوراهاي اسلامي شهر و روستا است كه به عنوان یکی از عناصر مدیریت شهری و از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم بر مردم به شمار مي رود. ... ادامه مطلب
پیوستن به ما