حاشیه پر حاشیه شهر مشهد ( یادداشت اول )

حاشیه شهر مشهد

حاشیه پر حاشیه ( یادداشت اول )

نگاه تخصصی به مسائل و مشکلات حاشیه شهر

شهر مشهد در کشور ایران دارای رتبه اول در زمینه حاشیه نشینی است، چیزی حدود یک سوم جمعیت شهر در حاشیه شهر مشهد ساکن هستند یعنی جمعیتی بالغ بر 1.200.000 نفر که طبق آمار رسمی یک هفتم جمعیت حاشیه نشین در کل کشور را شامل می شود. به خودی خود این می تواند یک فاجعه باشد و بستری آماده و بالقوه برای وقوع یک بحران بسیار پیچیده. از نظر جغرافیایی نیز این پهنه از شهرمشهد به مانند یک کمربند U شکل اطراف مشهد را در مناطق 2،3،4،5،6 و 7 دربرگرفته است. جمیع این موضوعات و البته دیگر مسائل مرتبط مانند تنوع قومی و نژادی، مذاهب متفاوت دینی، مسائل اجتماعی مختلف، فقر فراگیر و دیگر مسائلی از این دست منجر به این شده که این محدوده از شهر مشهد نیازمند یک فکر و برنامه جدی برای پیشرفت باشد. مدیریت شهری به عنوان مهمترین ارگان اثرگذار در بستر شهرها می بایست فکری جدی برای رفع مشکلات و معضلات آن نماید و برنامه ای کوتاه مدت برای جلوگیری از گسترش این مشکلات و نیز برنامه ای بلندمدت برای رفع مشکلات و احیای زیرساختهای متناسب با آن داشته باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیوستن به ما