_

خلاصه ای از رزومه و سوابق کاری 

 • 34 ساله - 6 شهریور 66
 • متاهل دارای 2 فرزند
 • فرزند شهید علی اکبر عین القضاة
 • دکترای کارآفرین
_

سوابق اجـرایـی و شغـلی

من به عنوان خدمتگزار و خادم ایران زمین فعالیت های مختلفی را داشته ام

 • مدرس دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
 • مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد
 • مدرس دوره های کارآفرینی و توسعه کسب و کار
 • مدیر سازماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و کارهای شهری شهرداری مشهد (1397-1399)
 • رئیس گروه راهبری سبد پروژه های شهرداری مشهد (1397-1398)
 • مسئول دبیرخانه قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهرداری مشهد (1398-1394)
 • رئیس گروه کنترل پروژه و امور مشاوران و پیمانکاران (1394-1397)
 • عضو اصلی کمیسیون سیاست گذاری اپلیکیشن شهروندی شهرداری مشهد (1397-1399)
 • عضو اصلی کمیته فسخ و خاتمه شهرداری مشهد (1398-1397)
 • دبیر کمیته فسخ و خاتمه شهرداری مشهد (1397-1394)
 • دبیر کمیته راهبری امور تأمین کنندگان شهرداری مشهد (1398-1395)
 • عضو اصلی کمیته تخصصی شرح خدمات هیئت انتخاب مشاور شهرداری مشهد (1398-1395)
 • مدرس دوره های متعدد مدیریتی ضمن خدمت کارکنان در سازمان های مختلف (شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی، شرکت های بزرگ خصوصی و دولتی و ...)
پیوستن به ما