توانایی ها و تخصص ها

 • آشنایی با نرم افزارهاي Carrier – FLUENT – Gambit- Expert Choice – smart PLS
 • ISM – SPSS – Lisrel –ICDL software (Microsoft Office) – MS Project – EPM
 • آشنایی با برنامه­ ریزی، مدیریت و کنترل پروژه
 • آشنایی با سیستم های مدیریت اجرایی و سازماندهی و استراتژیک
 • آشنایی با سیستم های کنترل کیفیت سیستماتیک
 • آشنایی با انواع تکنیک ­های بهبود سیستمی و افزایش بهره ­وری
 • آشنایی با مسائل مرتبط با برنامه­ ریزی سیستماتیک و برنامه ­ریزی عملیاتی
 • آشنایی با موضوعات مرتبط با کارآفرینی و نوآوری
 • آشنایی با نظام آراستگی محیط کار (تکنیک بهبود عملکرد 5S)
 • آشنايي با سيستم های انتقال آب، سیستم­های تهویه مطبوع و سیستم­ های تبرید صنعتی
 • آشنایی با اصول مذاکره، قرارداد و تأمین کنندگان
 • آشنایی با مسائل مربوط به توسعه کسب و کار
 • داور جشنواره­ های مرتبط با موضوعات کارآفرینی و کسب و کار
 • مشاور توسعه کسب و کار و روش­ های تأمین مالی
 • مشاور کارآفرینی و راه اندازی استارتاپ
 • آشنایی با توسعه اپلیکیشن­ های موبایلی و مدل ­های درآمدی مربوطه
 • آشنایی با اصول Gamification و بازی­ وارسازی
 • متخصص در زمینه شهرهوشمند
 • متخصص در زمینه بودجه ­ریزی عمرانی و اصول و قواعد مربوطه
 • متخصص در موضوعات مختلف مرتبط با مدیریت شهری و شهرداری
 • متخصص در زمینه شهر کارآفرین و کارآفرینی شهری
 • آشنایی با اصول تحلیل نرم ­افزار، طراحی UX و طراحی محصول
پیوستن به ما